Om oss

Om Defendo

Scandinavian DEFENDO är ett europeiskt självförsvarsystem som har utvecklats av Jyrki Saario. Det är baserat på de mest effektiva metoderna från de olika kampsystem som han har tränat genom sina över 40år inom kamp- och självförsvarsträning. Målet är att system ska vara enkelt och realistiskt och erbjuda effektiva självförsvarslösningar till den som är villig att träna hårt för att lära sig.


LESS IS MORE


DEFENDO ger effektivitet genom enkelhet. Systemet är lätt att lära sig eftersom det innehåller en liten mängd tekniker samtidigt som man löser ett stort antal självförsvarsproblem och situationer som kan uppstå. Ju färre tekniker det finns att lära sig, desto större antal repetitioner per teknik hinner man göra och det leder till att man kan göra intuitiva handlingar i mycket stressfyllda situationer, som självförsvarssituationer är. I Defendo lär vi också ut mentala strategier för hur man använder känslor som stress och rädsla för att överleva och hur man kan kontrollera sådan känslor för att undvika panik.


Genom åren har Jyrki utvecklat de effektiva teknikerna (baserat på Fairbairn och Sykes arbete bland annat) och tagit bort onödiga eller osäkra lösningar. Resultatet är en uppsättning tekniker som fungerar även i en stressig hotsituation där livet hänger på att de lyckas. Samtidigt har han skapat ett pedagogiskt system i världsklass för att på bästa sätt lära ut teknikerna. Detta är anledningen till att Defendo anses vara ett av de mest realistiska, genomarbetade och bästa självförsvarssystemen i världen.

Bli inte ett offer!

Träna självförsvar,

lär dig skydda dig själv och dina nära genom att förbättra din fysiska och mentala förmåga!

Lär dig tekniker som kanske en dag kan rädda ditt liv!


Vi bygger upp din självkänsla och ger dig mentaliteten av ett lejon! 

© Copyright. All Rights Reserved.